A projekt bemutatása
Küldetésünk
A partnerekről
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ
A partnerek további szolgáltatásai
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ


Dél-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Dél-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Nyugat-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások


Kiadványok
Publikációk
Előadások


Aktualitások
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Sajtóanyagok
Letöltések
Galéria
Videók


teszt

Honnan értesült a JOGPONT szolgáltatásról?

TV
Rádió
Újság
Internet
Jogpont honlap
Szórólap
Plakát
Ismerőstől
Egyéb
Munkaügyi kirendeltségtől
Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól („nép ügyvédje”)
Egyenlő Bánásmód Hatóságtól

PÁLYAINFORMÁCIÓS
TANÁCSADÓK
HÁLÓZATA


Médiatámogatóink:
Aktualitások
Régió: Országos


Mi mennyi 2012-ben?
Régió: Országos, Dátum: 2012-06-22

1.  Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (1) bek.

93.000

21.400

4.280

535

Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (2) bek.

108.000

24.850

4.970

621

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.

71.800

16.525

3.305

-

Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek

92.000

21.175

4.235

-

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg

Köztisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.

38.650,-Ft

 

Kormánytisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek.

38.650,-Ft

 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2011. évi CLXXXVIII. tv..  (Költségvetési tv.) 57. § (1) bek. b) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat

2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek.

1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

391.600,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

         3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.

      15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2011. évi CLXXXVIII. tv.. (Költségvetési tv.) 59. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

    135.000,-Ft/hó

2.  A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

76.260,-Ft

Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a

2011. évi CXCI. tv. 9. §

27.900,-Ft

Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a

2011. évi CXCI. tv. 12. §

27.900,-Ft

3.  Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

 

Ellátás összege

Álláskeresési járadék

(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 27.§ (3) bek.

 

Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:

                                      93.000,-Ft/hó

                                      3.100,-Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

1991. évi IV. tv. 30.§

minimálbér 40%-a:

37.200,-Ft       1.240,-Ft/nap

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg

43.080,-Ft/hó – 71.800-,-Ft/hó

Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

4.  Munkaadók által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó

2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§

Adóalap 27%-a

Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. tv. 23. § (5) bek.

964.500,-Ft/év/fő

(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás

2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2) bek.

Szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a

5.  Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

Nyugdíjjárulék

10%

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

 

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege

2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 55. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.

2

<b style="mso-bidi-fo
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Impresszum - Az oldal 2009-ben készült. Minden jog fenntartva. CopyRight © - www.mszosz.hu