A projekt bemutatása
Küldetésünk
A partnerekről
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ
A partnerek további szolgáltatásai
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ


Dél-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Dél-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Nyugat-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások


Kiadványok
Publikációk
Előadások


Aktualitások
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Sajtóanyagok
Letöltések
Galéria
Videók


teszt

Honnan értesült a JOGPONT szolgáltatásról?

TV
Rádió
Újság
Internet
Jogpont honlap
Szórólap
Plakát
Ismerőstől
Egyéb
Munkaügyi kirendeltségtől
Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól („nép ügyvédje”)
Egyenlő Bánásmód Hatóságtól

PÁLYAINFORMÁCIÓS
TANÁCSADÓK
HÁLÓZATA


Médiatámogatóink:
Aktualitások
Régió: Országos


Mi mennyi 2012.ben? II.
Régió: Országos, Dátum: 2012-06-22

6.  Egészségügyi szolgáltatási járulék                                                         6.390,- Ft/hó (213,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

 7.    Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka

Adóalap-kiegészítés Szja. tv. 29.§ (3) bek.

- évi 2 424 000 Ft alatt nem növeli az adóalap összegét az adóalap-kiegészítés, 

- a jövedelem évi 2 424 000 Ft fölötti része után 27%-os mértékkel kell az adóalap-kiegészítést megállapítani.

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 29/A-B.§

A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –

- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,

- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.

Adójóváírás  Szja. tv. 33. §

2012. január 1-től megszűnik

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások

[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §]

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 10% EHO

 

 

 

- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500.-Ft/hó, és/vagy

- fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány max. 5.000 Ft/hó;

- Széchenyi Pihenő Kártya

  • szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft;

  • vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft;

  • szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.

Iskolakezdési támogatás:                                     27.900,- Ft/év

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett

munkáltatói hozzájárulás                                     46.500,- Ft/hó

önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett  munkáltatói

munkáltatói hozzájárulás                                     27.900,- Ft/hó

 

Csekélyértékű ajándék: 3 x 9.300,-Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme

[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

 

                                                                                  600.000,-Ft

8.  Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42. §

A naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a: 130.200,-Ft

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)

A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.

[2011. április 30. napját követően bekövetkező keresőképtelenség esetére vonatkozó rendelkezés a 2011. évi XXXI törvény 6. § (2) bek. alapján.]

2011. július 1. napjától a biztosítási jogviszony megszűnését követően táppénz nem jár!!!

(Megjegyzés: a passzív jogon járó táppénz jogintézménye 2011. július 1. napjával hatályon kívül helyezésre került, tehát e naptól táppénzben csak biztosítási jogviszonyban álló személy részesülhet, biztosítási jogviszonyának fennállása alatt, de, legfeljebb 1 év időtartamban.)

Családi pótlék  (CSP)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

 

Egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család

esetén gyermekenként                                                                     16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló

esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó

Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                          64.125,-Ft

Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            85.500,-Ft

A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó

2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

9.  Kis összegű követelés értékhatára                                                                                100.000,-Ft

     [2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 68. § (2) bek.]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

10.       Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

 Egyszerűsített foglalkoztatási forma

A közteher mértéke (Ft/nap)

1.

mezőgazdasági idénymunka

500,- Ft 

2.

turisztikai idénymunka

500,- Ft

3.

alkalmi munka

1.000,- Ft 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.

Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

11.  Szociális ellátások

Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37.§ (1), (4) bek.

63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek.

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy

d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (71.800,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

Maximum összege: 42.326,- Ft

Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs maximum összege 19.526,- Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§

Jogosult

Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó

< />

Időskorúak járadéka

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §

Jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

a)

az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó

 

 

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

12.      
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Impresszum - Az oldal 2009-ben készült. Minden jog fenntartva. CopyRight © - www.mszosz.hu