A projekt bemutatása
Küldetésünk
A partnerekről
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ
A partnerek további szolgáltatásai
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ


Dél-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Dél-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Nyugat-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások


Kiadványok
Publikációk
Előadások


Aktualitások
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Sajtóanyagok
Letöltések
Galéria
Videók


teszt

Honnan értesült a JOGPONT szolgáltatásról?

TV
Rádió
Újság
Internet
Jogpont honlap
Szórólap
Plakát
Ismerőstől
Egyéb
Munkaügyi kirendeltségtől
Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól („nép ügyvédje”)
Egyenlő Bánásmód Hatóságtól

PÁLYAINFORMÁCIÓS
TANÁCSADÓK
HÁLÓZATA


Médiatámogatóink:
Partnerekről - MSZOSZ


A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

- rövidített nevén az MSZOSZ - 1990 márciusában alakult a rendszerváltás során megújuló szakszervezetek meghatározó többségének döntése nyomán.

Az MSZOSZ elsősorban a versenyszférában működő szakszervezetek szövetsége. Tagjai sorában a közszolgálat és a közszolgáltatás, a média és az oktatás területén működő szakszervezetek is megtalálhatók.

Az MSZOSZ egyenjogú és önálló országos szakmai, iparági, ágazati szakszervezetek, illetve országos szövetségeik szövetsége. Az MSZOSZ-t 38 szakszervezet alkotja. A Szövetség alapvetően ágazati elven szerveződik, ugyanakkor regionális-, megyei és kistérségi szervezeteket is létrehozott.

Az MSZOSZ tagszervezetei az aktív munkavállalók mellett a szakmunkás tanulókat, a munkanélkülieket és a nyugdíjasokat is tagjaik sorába szervezik.

A történelmi hagyományoknak megfelelően, elsősorban munkahelyen szerveződnek a szakszervezeti alapszervezetek, az utóbbi években azonban területi alapszervezetek is létrejöttek.

A szervezet működése az ország egész területére kiterjed.

A szövetség korszerűsítése, a működés modernizálása érdekében mélyreható szervezeti és tartalmi átalakulás folyamat indult, amelynek célja a tagság felé nyitott, szolgáltató jellegű, a nyomásgyakorlásra alkalmas ágazati szakszervezetek egymással szolidáris szövetségének kialakítása.

Az MSZOSZ alapvető törekvése

a szövetséget alkotó szakszervezetek tagsága társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése, a munkavállalók képviselete.

Az érdekvédelem alapvető célja, hogy

  • legyen szakképzettségének megfelelő munkahelye minden dolgozni akaró munkavállalónak,
  • ne legyen pályakezdő munkanélküli, javuljon a fiatalok munkaerőpiaci esélye,
  • azonos munkáért azonos bér járjon, függetlenül a munkavégzés helyétől, függetlenül attól, hogy nőről, vagy férfiről van szó,
  • tisztességes megélhetés biztosító jövedelme legyen minden dolgozónak,
  • a tanuláshoz mindenki egyenlő eséllyel jusson hozzá, biztosítva legyen a munkavállalók szakmai továbbfejlődése,
  • kollektív szerződés védje a dolgozókat,
  • jogbiztonságban legyen minden munkavállaló, következetesen érvényesüljenek a Munka Törvénykönyve előírásai,
  • a szövetség jogi tanácsadást, védelmet biztosít a szakszervezeti tagoknak,
  • az idős emberek biztonságos, kiszámítható nyugdíjakkal rendelkezzenek.

Az MSZOSZ aktív szerepet vállal az országos és a területi érdekegyeztetésben (pl. minimálbérre, béremelés átlagos ajánlott mértékére vonatkozó megállapodások kidolgozásában), az érdekvédelem jogi kereteinek befolyásolásában. A szövetség tagszervezetei az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban az ágazati szintű megállapodásokat támogatják.

Az MSZOSZ részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában. Tagja a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének és az Európai Szakszervezeti Szövetségnek, részese a legfejlettebb országokat tömörítő szervezet (OECD) szakszervezeti tanácsadó bizottságának (TUAC). Az MSZOSZ részt vesz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO) folytatott munkavállalói érdekképviseleti munkában. A munkásművelődés segítése érdekében részt vesz a Nemzetközi Munkásoktatási Szervezet (IFWEA), valamint az Európai Szakszervezeti Akadémia (ETUI-REHS) munkájában. Kezdeményező szerepet vállal az országhatárokon átnyúló regionális együttműködési szervezetekben.

A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a kongresszus, amely négyévenként ülésezik. Az MSZOSZ 2006. november 24-25-én tartotta meg VI. kongresszusát. A kongresszusok közötti időszakban legfőbb képviseleti testülete a Szövetségi Tanács. A Szövetség végrehajtó szerve az elnökség.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Impresszum - Az oldal 2009-ben készült. Minden jog fenntartva. CopyRight © - www.mszosz.hu