A projekt bemutatása
Küldetésünk
A partnerekről
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ
A partnerek további szolgáltatásai
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ


Dél-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Dél-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Nyugat-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások


Kiadványok
Publikációk
Előadások


Aktualitások
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Sajtóanyagok
Letöltések
Galéria
Videók


teszt

Honnan értesült a JOGPONT szolgáltatásról?

TV
Rádió
Újság
Internet
Jogpont honlap
Szórólap
Plakát
Ismerőstől
Egyéb
Munkaügyi kirendeltségtől
Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól („nép ügyvédje”)
Egyenlő Bánásmód Hatóságtól

PÁLYAINFORMÁCIÓS
TANÁCSADÓK
HÁLÓZATA


Médiatámogatóink:
Sajtóközlemények
Régió: Közép-Dunántúl


Tájékoztató az Új Magyarország mikrohitelről
Régió: Közép-Dunántúl, Dátum: 2010-03-03

1. Mikrofinanszírozó Zrt. hitelezési termékei

 

1.      1. Új Magyarország mikrohitel

1.1.1. Beruházási mikrohitel

 

Szerződő fél

devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó amely

 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás

 

éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft és

 

amelynek hitelintézettel szemben az elmúlt 6 hónapban nem állt fenn – forgóeszközhitel kivételével – hiteltartozása.

 

Termék min. mértéke

500 eFt -

Termék és max. mértéke    

10 millió Ft

Termék ügyleti kamata

8 %

A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik:

 

Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb

----------------------------------------------------------

360 * 100

Futamidő

1 –10 év

Önerő

min. 20%

A tőketörlesztés türelmi ideje

max. 24 hónap

Biztosíték

a Társaság által a Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át

1.1.2. Forgóeszköz - finanszírozási mikrohitel

 

Szerződő fél

devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó amely

 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás

 

éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft és

 

amelynek hitelintézettel szemben az elmúlt 6 hónapban nem állt fenn hiteltartozása;

 

Termék min. mértéke

500 eFt -

Termék és max. mértéke    

6 millió Ft

Termék ügyleti kamata

8 %

A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik:

 

Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb

---------------------------------------------------------

360 * 100

 

Futamidő

max. 3  év,

A tőketörlesztés türelmi ideje

max. 2 hónap 

Biztosíték

a Társaság által  a Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át

 

 

2.  Fel nem számított díjak

 

A Mikrofinanszírozó Zrt. az Új Magyarország mikrohitelek esetében az alábbi díjakat nem számítja fel:

 

a)      hiteligénylési díj,

b)      tranzakciós díj:

-          hitelfedezet vizsgálati díj

c)      rendelkezésre tartási jutalék,

d)     szerződéskötési díj,

e)      folyósítási jutalék,

f)       kezelési költség.

g)      szerződésmódosítási díj

 

3. Egyéb költségek

 

A Mikrofinanszírozó Zrt. felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy az Új Magyarország mikrohitelek esetében az Ügyfelet terhelik az alábbi költségek:

 

3.1. Késedelmes illetve nem fizetés esetén jelentkező díjak:

 

-          Késedelmi kamat lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén: ügyleti kamat  + évi 25%,

-          A meg nem fizetett ügyleti kamat utáni késedelmi kamat: évi 25%.

-          Fizetési felszólítás díja.: 10.000,- Ft/db

-          Ügyvédi felszólítás díja: 10.000,-Ft/db

 

 

3.2. Hitelképesség vizsgálati díj:

 

A hitelképesség vizsgálati díj a Társaság által az Ügyfél hitelképességének megállapítása érdekében lefolytatott eljárásának az ellenértéke, amely a vizsgálat eredményétől függetlenül fizetendő: 50.000,- Ft. Az eljárás lefolytatásakor megfizetendő díj 25.000,- forint, a fennmaradó összeget csak abban az esetben kell megfizetni, ha a futamidő alatt az ügyfél szerződésmódosítást, illetve a szerződés megszüntetését kezdeményezi.

 

3.3 Végrehajtási - és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

 

A felmerülés arányában kerülnek felszámításra.

 

 

 

 

               
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Impresszum - Az oldal 2009-ben készült. Minden jog fenntartva. CopyRight © - www.mszosz.hu