A projekt bemutatása
Küldetésünk
A partnerekről
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ
A partnerek további szolgáltatásai
MSZOSZ
OKISZ
ÁFEOSZ
IPOSZ
KISOSZ


Dél-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Dél-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Alföldi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Észak-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Közép-Magyarországi JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások
Nyugat-Dunántúli JOGPONT
Ügyfélfogadás
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Aktualitások


Kiadványok
Publikációk
Előadások


Aktualitások
Eseménynaptár
Sajtóközlemények
Sajtóanyagok
Letöltések
Galéria
Videók


teszt

Honnan értesült a JOGPONT szolgáltatásról?

TV
Rádió
Újság
Internet
Jogpont honlap
Szórólap
Plakát
Ismerőstől
Egyéb
Munkaügyi kirendeltségtől
Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól („nép ügyvédje”)
Egyenlő Bánásmód Hatóságtól

PÁLYAINFORMÁCIÓS
TANÁCSADÓK
HÁLÓZATA


Médiatámogatóink:
Sajtóközlemények
Régió: Közép-Magyarország


Hiánypótló szerepet töltenek be a Jogpontok
Régió: Közép-Magyarország, Dátum: 2010-10-26

A Jogpontokon regisztrált jogsértések 39%-áról a munkavállalók úgy nyilatkoztak, hogy azokat már egy jogsértő folyamat részeként szenvedték el. Az ingyenes szolgáltató pontok legfrissebb adatai szerint egyre gyakrabban problémás a munkaszerződés módosítása és a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése.

A Jogpontok

a TÁMOP 2.5.1. projekt keretében 2009. február elején kezdték meg működésüket az ország hét régiójában, 141 helyszínen. 2010. január végéig újabb tíz Jogpont jött létre, hogy a szolgáltatás minél kiegyensúlyozottabb legyen az ország hét régiójában. A szolgáltató pontok jogászai ingyenesen nyújtanak munkajogi, társadalombiztosítás-jogi, cégjogi tanácsadást, valamint segítik a vállalkozási ismeretek bővítését is. A projektet az MSZOSZ négy munkáltatói szervezettel, az OKISZ, KISOSZ, IPOSZ és ÁFEOSZ-szal közös partnerségben valósítja meg.

A TÁMOP 2.5.2. projekt a Jogpont-hálózat működésének egységességét garantálja szakmai információk és iratminták biztosításával, a jogsegélyszolgálatot ellátók számára szervezett képzésekkel, valamint módszertani útmutató közreadásával. A program projektgazdája a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központja.

2010 februárjától 2010 júliusáig

 

14 440 tanácsadás történt a Jogpontokon. Az ügyfélkör nem változott: a munkavállalók, álláskeresők, vállalkozók és a nyugdíjasok keresték főként az ingyenes szolgáltatást. Folyamatosan magas a munkajogi tanácsadások száma (8059 db), a társadalombiztosítási – szociális kérdések (2664 db) és a vállalkozásokkal, cégjoggal kapcsolatos tanácsadások száma viszont kevésbé dinamikusan nőtt (1587 db). Az elmúlt félévben ugyanakkor jelentősen megemelkedett a profilon kívüli ügyek száma: míg az első két félévben 4,5%-os volt az arányuk, ez az utolsó félévben 15%-ra nőtt. Főként a vállalkozók érdeklődtek arról, hogyan tudnák kintlévőségeiket behajtani. A nyugdíjasok pedig a mindennapi életvitelüket, vagyonukat érintő kérdésekkel kapcsolatban (pl. tulajdonjoggal, cselekvőképességgel kapcsolatos kérdések) fordultak a jogászokhoz.

A munkajogi tanácsadásokon

belül a leggyakrabban (37%) a munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdésről esett szó, de a munkaszerződés módosításával kapcsolatos ügyekben is jellemző volt az előzetes tájékozódás. Szükség is volt rá, csaknem 400 esetben a munkáltató szerződésmódosítási ajánlatát a Jogpontok szakemberei jogellenesnek értékelték. Még további 91 ügyben a munkáltató jogellenes fenyegetéssel próbálta meg a munkavállalót szerződésmódosításra kényszeríteni. Az ilyen esetek száma jelentősen megemelkedett az előző félévhez képest. A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos másik sűrűn felmerült témakör a munkáltatóval való elszámolás, a járandóságok kifizetése, az igazolások kiadása volt. Az elmúlt félévben a rendes felmondások közül az esetek 31%-kában, míg a rendkívüli felmondások közül az esetek 65%-kában az indokolás nem felelt meg a törvényben írt feltételeknek. A munkabér megfizetésével kapcsolatos kötelezettségek megsértése a szállítás, a raktározás, a posta, a távközlés, a vendéglátás, a szállodaipar és az egyéb szolgáltatás szektorokban növekedett. A munkaidő, a munkabér és a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogsértéseket pedig a kereskedelemben, a feldolgozóiparban és az építőiparban tapasztalták a leggyakrabban a szakemberek. A kereskedelemben problémás terület a munkaszerződés módosítása is. A Jogponton gyűjtött adatok egyébként azt mutatják, hogy a jogsértő cselekmények mintegy 39%-a egy szisztematikus jogsértő sorozat részét képezi.

A társadalombiztosítási és szociális jogi tanácsadások

száma 2664 volt idén februártól júliusig, amelyen belül a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos tanácsadások száma dominált, csaknem az ügyek felét tette ki. Jellemzően a megélhetésüket egyre bizonytalanabbnak látók tájékozódtak a nyugdíjjogosultság feltételeiről és az igénylés módjáról. Az egészségbiztosítási kérdéseken belül elsősorban a pénzbeli ellátásokkal, illetve magával az egészségbiztosítási ellátásokra való jogosultságról szólt a tanácsadások jelentős része.

A vállalkozási és cégjogi tanácsadások

 

száma kisebb mértékben meghaladta a társadalombiztosítási (és szociális) jogi tanácsadások számát. A legintenzívebb érdeklődést a vállalkozások alapításával kapcso-latban tapasztalták a jogászok: a részletes adatgyűjtés szerint leginkább az álláskeresők és főként a kft. alapításról kérdeztek. A már vállalkozók társaságaik irányításáról és támogatásáról tájékozódtak a Jogpontokon.

Bővebb információ a Jogpontok ügyforgalmának és eseteinek elemzéséről a www.jogpont.hu oldalon, a tájékoztató anyagok/publikációk menüpont alatt található.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Impresszum - Az oldal 2009-ben készült. Minden jog fenntartva. CopyRight © - www.mszosz.hu